İNSAN YAŞADIĞI YERE BENZER
İnsan yaşadığı yere benzer,
O yerin suyuna, toprağına benzer,
Suyunda yüzen balığa,
Topraktan baş kaldıran çiğdeme, nevruza,
Dağlarının bulutlarına,
Tepelerinin dumanlı eğimine,
Kırmızı kuşburnusuna, sarı ahlatına
Rüzgara karşı kanat çırpmadan duran rüzgar kuşuna,
Topraktaki bulgur kartoluna,
Köyünün içinden geçen çayına,
Çayın üzerindeki mertekten bozma köprüsüne,
Ecüş bücüş sokak demeye bin şahit yollarına,
Tarlaların yeşermeye yüz tutmuş tumplarına,
Uzaktan gelen yanık mazı sesine,
Ne kadar benziyoruz Türkiye´ ye değil mi?
Kıyıda köşede kalmış yazılar, resimler,
Resimler gençlik
Resimler  özlem
Resimler  gurbet
Resimler  gözyaşı
Şimdi mi?
Hayalsiz yaşıyoruz nerdeyse,
Çocuklar, kadınlar, erkekler, yaşlılar
Her yere yetişilir,
Hiçbir şeye geç kalınmaz ama …

 

Beklemez ki zaman, beklemez ki gençlik…

 

LAZUTLAR SALKIM SAÇAK

Lazutlar salkım saçak,

Alçak boylusun alçak.
Seni küçüksün dediler,
Sen doldurursun kucak.
GÜMÜŞHANE GÜZELLERİ
Dut dibine yaslanırlar
Çise vurur ıslanırlar
Elma ile beslenirler
Gümüşhane güzelleri
İşleri var ellerinde
Gümüş kemer bellerinde
Şeker şerbet dillerinde
Gümüşhane güzelleri
İnce serpuş başlarında
Kalem oynar kaşlarında
On üç on dört yaşlarında
Gümüşhane güzelleri
SU GELİR
Su gelir taşa değer
Ok kirpik kaşa değer
Kederlenme sevdiğim
Bir gün baş başa değer
Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
Hiç insan vazgeçer mi
İptida öptüğünden
Su gelir paldır küldür
Eteğin dolu güldür
Kız Allah´ın seversen
Öldürme beni güldür
ZERDALİ ÇİÇEK AÇTI
Zerdali çiçek açtı (Lay lay larillim)
Bir daha var açacak (Lay lay larillim)
Güzeller burdan geçti (Lay lay larillim)
Var mı daha geçecek (Lay lay larillim)
Zerdalinin sarısı (Lay lay larillim)
Yere düştü yarısı (Lay lay larillim)
Bir ömür yalnız geçmez (Lay lay larillim)
Elbet sever birisi (Lay lay larillim)
Mesaj Atabilirsiniz